Netvisorin ominaisuudet

Netvisor on automatisoitu kirjanpito-ohjelma, joka mahdollistaa paremman tilitoimistopalvelun ja taloudenhallinnan kumppanuuden tilitoimiston kanssa. Netvisoriin syötetään kirjanpidon tiliöinnit tuotteiden ja toimittajien taakse sekä palkkamalleille, jolloin kirjanpito syntyy automaattisesti myynnistä, ostoista ja palkkojen maksuista.

Netvisorissa on automaattinen toteuman seuranta sekä monipuoliset raportointiominaisuudet, esimerkiksi haku, jonka avulla voi etsiä tarvitsemansa raportit valitulta aikaväliltä.

Netvisor tarjoaa työkalut tilinpäätöksen laadintaan ja sähköiseen arkistointiin. Yleisimmät lomakkeet löytyvät sähköisenä ja ne voi lähettää suoraan Netvisorista verottajan palveluun.

Netvisorin voi valtuuttaa ottamaan tiliotteet suoraan pankista ja automatisoida näin viitesuoritusten käsittely. Netvisor hakee tiliotteet pankista halutulla tiheydellä ja linkittää tapahtumat tiliotteiden ja järjestelmästä löytyvien tositteiden välillä.

Netvisor hoitaa laskutuksen ja reskontran

Netvisor hallitsee myös tuotteet ja asiakkaat. Ohjelmistolla voi luoda laskuja ja lähettää ne verkkolaskuina, tulostuspalvelun kautta paperilaskuina tai sähköpostilla.

Netvisor seuraa laskujen maksamista ja kohdistaa suoritukset automaattisesti. Netvisorilla voi tarkastella laskuja niiden tilan mukaan skaalautuvassa listauksessa tai muodostaa omia raportteja maksujen seurantaa varten.

Ohjelmistolla voidaan luoda asiakasryhmiä ja omia raporttipohjia helpottamaan myynnin raportointia ja analysointia.

Netvisor auttaa hallitsemaan ja käsittelemään tilauksia. Ohjelmalla voi luoda ja käsitellä tilaukset suoraan laskuksi, vaikka halutuin aikavälein ja halutulle asiakasjoukolle. Netvisor automatisoi säännöllisesti toistuvan laskutuksen.

Verkkolaskut lähetetään automaattisesti. Netvisor käyttää Maventaa verkkolähetyskanavana. Laskut on mahdollista lähettää suoraan järjestelmästä asiakkaalle sähköpostiin. Jos asiakkaat eivät vastaanota verkkolaskuja, ne voi lähettää myös paperisena tulostuspalvelun kautta suoraan järjestelmästä.

Netvisorilla hoituu myös ostoreskontra ja ostolaskujen käsittely. Erillisiä pankkiohjelmia ei tarvita, koska Netvisorista on suora yhteys kaikkiin suomalaisiin pankkeihin.

Netvisor muodostaa verotilisiirrot automaattisesti ja niiden maksaminen onnistuu helposti nappia painamalla. Voit myös luoda omia tilisiirtoja esimerkiksi osinkojen maksua varten. Verkkolaskut saapuvat suoraan yrityksen verkkolaskuosoitteeseen ja Netvisorin skannauspalvelun avulla myös paperilaskut saa sähköiseen muotoon.

Netvisor on kätevä väline palkanlaskentaan

Netvisor muodostaa palkkalaskelmat ohjelman muodostamien pohjatietojen perusteella. Työntekijät voivat itse ilmoittaa työajankirjaukset ja matkalaskut suoraan ohjelmistoon tarkastamista, laskentaa ja maksamista varten. Hyväksytyt työaikakirjaukset siirtyvät automaattisesti palkanlaskentaan. Työaikaraportit ovat järjestelmässä ja ne voi viedä Exceliin.

Järjestelmä ylläpitää henkilöstörekisteriä palkkatietojen yhteydessä. Verokorttitiedot voi pyytää suoraan verottajalta ja lomapäivien sekä lomapalkkavelan hallinta tapahtuu kiinteästi osana palkanlaskentaa.

Haluatko kuulla lisää Netvisorista ja taloudenhallinnan palveluistamme? Ota yhteyttä!