post

18.01.2019
Osingonjako ja osinkojen verotus

Osakeyhtiöt maksavat osinkoja kertyneistä voittovaroistaan ja muista jakokelpoisista varoistaan. Videolla vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin: Millä periaatteilla osinkoja verotetaan?Mikä on osakaskohtainen nettovarallisuus tai miten osakaslainat vaikuttavat siihen?Milloin verovapaa osinko on nostettavissa?Miten osinkoja verotetaan, jos osingon omistajana on esimerkiksi toinen osakeyhtiö? https://youtu.be/PVsQmsqKsv4

11.12.2018
Tilinpäätökseen valmistautuminen

Mitä tilikauden päättyessä tulisi yrityksissä ottaa huomioon, jotta tilinpäätökset saadaan tehtyä nopeasti? Entä millaista aineistoa yrityksen tulee toimittaa tilitoimistolleen? Videolta saat kattavat ohjeet siihen, kuinka yrityksesi valmistautuu tilinpäätökseen. Katso alla oleva video! Tutustu myös tilitoimistopalveluihimme. https://youtu.be/LI00H5eo_mM

26.11.2018
Tulorekisteri – Mikä muuttuu?

1.1.2019 astui Suomessa voimaan tulorekisteri, jolla on vaikutuksia niin palkkahallintoon kuin palkansaajankin puolelle. Tulorekisteri aiheuttaa isoja muutoksia erityisesti työnantajille. Jatkossa palkansaajille maksettavat korvaukset kuten palkka, päivärahat ja kilometrikorvaukset tulee ilmoittaa viiden päivän sisällä tulorekisteriin. Tulorekisteristä palkkatietoja tarvitsevat tahot, kuten Kela, käyvät tietoja noutamassa omiin tarpeisiinsa. Mitä kaikkia muutoksia tulorekisteri aiheuttaa yrityksille? Entä palkansaajille? Katso alla oleva video! Tutustu myös tilitoimistopalveluihimme. https://youtu.be/PMEipYK4JiI

15.11.2018
Joululahjat henkilökunnalle

Joulu lähestyy ja monissa yrityksissä pohditaan, miten ahkeria työntekijöitä voisi muistaa joululahjan muodossa. Joululahjoihin liittyy kuitenkin muutama asia, jotka kannattaa huomioida lahjaa miettiessä. Alla olevalta videolta saat vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Kuinka arvokas lahja saa olla?Saako lahjakortteja antaa lahjana?Miten arvonlisävero otetaan huomioon lahjoissa?Saako työntekijä itse päättää lahjansa? https://youtu.be/RjHAuKNxoAg

02.11.2018
Yrityksen pikkujoulut verotuksen näkökulmasta

Pikkujouluaika lähestyy, joten on hyvä aika ottaa esille pikkujoulut ja mitä niiden järjestämisessä tulisi yrityksessä huolehtia. Pikkujouluja järjestettäessä tulee yrityksessä huolehtia tietyistä periaatteista verotuksen näkökulmasta sekä siitä, kuinka ne näkyvät yrityksen kirjanpidossa. Näillä neljällä ohjeella järjestät yrityksesi pikkujoulut onnistuneesti verotuksen näkökulmasta: Lähtökohtaisesti pikkujoulut tulee järjestää koko henkilökunnalle. Vuokratyöntekijät ja itsenäiset konsultit voivat osallistua pikkujouluihin.Puolisot voivat osallistua, kun toiminta on luonteeltaan tavanomaista.Pikkujouluihin osallistumisen ei tule olla pakollista.Pikkujoulut järjestää ja suunnittelee työnantaja.Pikkujoulut ovat juhlan luonteeseen liittyen tavanomaiset ja kustannuksiltaan kohtuulliset. Rajoituksiakin verotuksen näkökulmasta esimerkiksi oikeutetuista osallistujista on. Katso video, jossa Colleqiumin Janne kertoo tarkemmin pikkujouluista sekä näistä neljästä tärkeästä ohjeesta onnistuneiden pikkujoulujen järjestämiseen! Lue lisää pikkujouluista ja lahjoista henkilökunnalle aikaisemmasta blogistamme. Tutustu myös tilitoimistopalveluihimme. https://youtu.be/5-oB4nr2U_s

18.06.2018
Nykyajan tilitoimistot

Minkälaista työ tilitoimistossa oikein on tänä päivänä? Nykypäivänä sähköiset taloushallinnon järjestelmät kuten Netvisor ja Procountor kirjaavat jopa 80-90 % tapahtumista automaattisesti. Tämä mahdollistaa sen, että nykyajan tilitoimistoissa, kuten myös Colleqiumilla, työ keskittyy enemmän ja enemmän asiakkaan palvelemiseen. Alla olevalla videolla Janne kertoo tarkemmin siitä, millaista työ Colleqiumilla on sekä miten Colleqium eroaa muista tilitoimistoista. Katso video! https://youtu.be/oX2ZPMYSA48

07.06.2018
Kun verotarkastus osuu kohdalle

Verotarkastus on kaikista perusteellisin verovalvonnan muoto ja sen tavoitteena on varmistaa, että yritys on toiminut lakien ja velvoitteiden mukaisesti. Vuosittain verotarkastus osuu tuhansien yritysten kohdalle. Verotarkastus on varmasti asia, joka sykähdyttää yrittäjiä siinä vaiheessa, kun se sattuu omalle kohdalle osumaan. Tämän sykähdyksen tunsi myös asiakkaamme Verkkoasema Oy, jolle verotarkastus osui tänä vuonna kohdalle. Saimme Verkkoaseman toimitusjohtajan Tiina Räisäsen kertomaan tarkemmin kokemuksistaan verotarkastukseen liittyen. Millainen prosessi oli ja mitä tunteita se herätti? Katso video! Tutustu myös tilitoimistopalveluihimme. https://youtu.be/98JfEH9l6eY

28.11.2017
Pikkujoulut ja lahjat henkilökunnalle

Elämme juuri parasta pikkujouluaikaa ja kohta taas joulupukkikin matkaan käy. Myös yrityksillä saattaa olla halukkuutta antaa henkilöstölleen joululahja. Avaamme tässä kirjoituksessa pääpiirteitä verotuksen ja kirjanpidon näkökulmasta näihin ajankohtaisiin aiheisiin liittyen. Pikkujoulut ja muut henkilöstöjuhlat Pikkujouluilla on pitkä perinne työyhteisöissä ja jokaisella lienee käsitys tavanomaisesta pikkujouluista. Tämä tavanomaisuus on termi, joka toistuu puhuttaessa henkilöstölle järjestettävistä juhlista myös verotuksen näkökulmasta. Henkilöstöjuhlien verovapautta juhliin osallistuvien kannalta arvioitaessa, tulee tiettyjen asioiden täyttyä. Jotta sekä vähennyskelpoisuus yhtiön tuloverotuksessa että tapahtumaan liittyvien kustannusten arvonlisäverojen vähennyskelpoisuus täyttyvät, tulee seuraavien seikkojen toteutua: Juhlien tulee olla suunnattu koko henkilökunnalle eli niiden tulee olla kollektiivinen tapahtuma. Suuremmissa yrityksissä juhlat voidaan järjestää käytännön syistä esimerkiksi tiimeittäin tai toimipaikoittain.Tapahtuman tulee olla työnantajan järjestämä ja ajankohdan sekä paikan työnantajan ”määräämä”.Juhlien tulee olla kustannuksiltaan kohtuulliset. Tähän ei ole olemassa tarkkaa määritelmää vaan tämä on jokaisen pohdittava erikseen. Jos järjestäjällä herää kysymys, että mennäänköhän nyt kohtuullisten kustannusten yli, todennäköisesti silloin mennään.Tapahtuman tulee olla tavanomainen. Tavanomaiset pikkujoulut voivat siis sisältää esimerkiksi ruokailun ravintolassa ja vaikkapa teatteriesityksen. Sen jälkeen ehkä lähdetään vielä viihderavintolaan jatkoille. Kuulostaa tavanomaiselta ja tavanomaista lienee myös, että työntekijän puolisolla on mahdollisuus osallistua tapahtumaan. Henkilöstöllä tässä yhteydessä tarkoitetaan yrityksen palkansaajia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yrityksessä työskentelevät vuokrafirman työntekijät eivät ole yrityksen henkilökuntaa. Todettakoon vielä, että henkilöstöjuhliin ei ole osallistumisvelvollisuutta, jos henkilö katsoo parhaaksi jäädä tapahtumasta pois. Joululahjat henkilöstölle Osalla yrityksistä on myös tapana muistaa henkilöstöään joululahjan muodossa. Tämäkin on aihepiiri, jossa monesti on epäselvää, mitä voidaan antaa ja minkä arvoinen lahja voi olla. Lainsäädännöstä ei löydy suoraan tarkkaa määritelmää avuksi tätä pohdittaessa. Verohallinto on kuitenkin omassa ohjeistuksessaan antanut euromääräisen rajan lahjan arvolle. Koska lahjan katsotaan menevän saajan henkilökohtaiseen käyttöön, niin yritys ei voi vähentää lahjaan sisältyvää arvonlisäveroa kirjanpidossaan. Ja näillä ohjeilla homma menee putkeen, jälkipuheita ei tule ja lahja on saajalleen verovapaa: Lahjan arvo on enintään 100 euroa. Jos lahjan arvon ylittää 100 euroa,…