post

27.02.2018
Tietosuoja-asetus – mörkö vai jotain ihan muuta?

Toukokuun 25. päivä taivas putoaa – vai putoaako sittenkään? EU:n tietosuoja-asetus on aikaansaanut pyörremyrskyn yrityksille kohdennetussa uutisoinnissa ja palvelujen tarjoamisessa. Herättely on ollut ehdottoman tarpeellista, mutta sitä on leimannut kautta linjan myrskyvaroitukseen liittyvä epäluulon ja uhkakuvien painottuminen. Tietosuojasääntely ei ole uusi asia EU:ssa. Voimassa oleva henkilötietolakimme perustuu henkilötietodirektiiviin, joka on jo yli 20 vuotta vanha. Kansallinen lainsäädäntömme on jo nyt tietosuojan saralla kattavaa ja laadukasta. Kokonaisuus kestää mallikkaasti kansainvälisen vertailun. Vähäiselle huomiolle jäänyt seikka tarkoittaa sitä, että monella muulla unionin jäsenvaltiolla tai unionin alueella toimivalla yrityksellä onkin Suomeen verrattuna varsin mittava haaste edessään. Uuden tietosuoja-asetuksen tausta ja tarve juontaa juurensa vanhan direktiivin kirjavaan kansalliseen soveltamiseen jäsenvaltioissa, epäyhtenäiseen tietosuojan tasoon ja digitalisaation hurjaan kehityskulkuun. Toisin kuin vanha direktiivi, asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta jäsenvaltioissa ja yhtenä sen keskeisistä tavoitteista on harmonisoida tietosuojaa koskevat säännökset 500 miljoonan ihmisen eurooppalaisilla markkinoilla. Panoksia on siis kovennettu, mutta miksi? Kaikkialle levinnyt digitalisaatio on paitsi suuri mahdollisuus, myös todellinen riski yksityisyyttämme kohtaan. Teknologiakehityksen rattaissa pyörivät mittavien etujen lisäksi yksityisyyden suojaan liittyvät uhkakuvat ja juuri siihen tietosuoja-asetus pyrkii vastaamaan. Sääntelemätön organisaatiokeskeinen henkilötietojen kerääminen, jakaminen ja hyödyntäminen verkkoyhteiskunnassa on äärimmäinen uhka yksityisyydensuojalle, sillä tietoa meistä kaikista totisesti riittää. Mittakaava on valtava ja syntyvän informaation tempo omaa luokkaansa. Teemme esimerkiksi minuutissa noin neljä miljoonaa Google-hakua ja lähes saman määrän Facebook-postauksia. Näiden tietojen yhdistely, analysointi, jakaminen ja profilointi voi äärimmillään johtaa täysin hallitsemattomaan tilanteeseen, jossa perus- ja ihmisoikeutena suojattu oikeus yksityisyyteen on enemmän kuin vaarassa. Merkittävänä uhkana näyttäytyvät myös organisaatioiden ulkopuolelta tuleva henkilötietoja hyödyntävä verkkorikollisuus ja identiteettivarkaudet. Esimerkit olivat suuryrityksiä, mutta tietovarannot koskettavat kaikkia toimijoita – uhkineen ja mahdollisuuksineen. Kun tähän näkökulmaan lisätään tietosuoja-asetuksen tavoitteet nimenomaisesti edistää digitalisaatiota, lisätä luottamusta verkkoyhteiskuntaan, parantaa tuottavuutta ja samalla taata yksilön henkilötietojen suoja sekä jokaiselle kuuluva itsemääräämisoikeus, pitäisi asetuksen näyttäytyä pikemminkin positiivisena kokonaisuutena. Tunnelma yrityksissä on kuitenkin epäluuloinen ja kaikkea muuta kuin positiivinen. Mistä…