‹ Takaisin

Minkälainen on yrityksen paras kuviteltavissa oleva taloushallinto?

Paras kuviteltavissa oleva taloushallinto on ehkä tulevaisuudessa tekoälyn avulla täysin automatisoitua taloushallintoa, jossa ihmiselle jäävät lähinnä vain taloudellisen informaation hyväksikäyttöön, päätöksentekoon ja ongelman ratkaisuun liittyvät tehtävät. Kaikki rutiinityöt on automatisoitu.

Tällä hetkellä paras kuviteltavissa ja myös toteutettavissa oleva taloushallinto on moderni, pilvipalveluna esimerkiksi Procountor- tai Netvisor-järjestelmän avulla tuotettu, hyvin pitkälti automatisoitu, täysin ajasta ja paikasta riippumaton, 100%:n paperiton, hyvin reaaliaikaista taloudellista informaatiota tuottava taloushallinto, jossa yrittäjän tukena on asiantunteva tilitoimisto.

Automatisoidut ja puoliautomatisoidut rutiinit

Modernin taloushallinnon avulla suuri osa rutiineista saadaan kokonaan automatisoitua. Ne taloushallinnon toistuvat tehtävät, joita ei saada täysin automatisoitua, puoliautomatisoidaan. Puoliautomatisoinnilla tarkoitan sitä, että tehtävästä tehdään niin helppoa rutiinia, että sitä ei edes välttämättä muista tehneensä (vrt. hampaiden pesu). Tyypillinen esimerkki puoliautomatisoidusta taloushallinnon rutiinitehtävästä on pankki- tai luottokorttitapahtuman tositteen toimittaminen tilitoimistolle. Puoliautomaattinen toimenpide on esimerkiksi se, kun otat kuittiskannerilla kuvan kuitista (joka vie aikaa noin 20 sekuntia) aina saman tien kun olet sen saanut käteesi ja lähetät sen tilitoimistolle. Sitä ei oikein huomaakaan, se vain tuli tehtyä.

Parhaassa tällä hetkellä toteutettavissa olevassa taloushallinnossa taloushallinnon rutiinit on siis hyvin pitkälti automatisoitu ja puoliautomatisoitu, taloushallinnon prosessit on ensin huolella mietitty ja suunniteltu yhdessä tilitoimiston kanssa ja yrittäjän taloudellisen tiedon tarpeet on mietitty jo etukäteen. Kohdekuukauden kirjanpito on valmis hyvin nopeasti kohdekuukauden päätyttyä ja sitä koskeva tulosraportti on liitetietoja vaille tilinpäätöstasoinen raportti kohdekuukauden taloudellisesta tuloksesta. Taseen luvut kertovat yrityksen taloudellisen aseman kehityksestä (esim. lainojen lyhentyminen, myyntisaamisten määrän kehittyminen, oman pääoman eli nettovarallisuuden kertyminen). Yrittäjä pystyy kuukausitasolla seuraamaan yrityksensä kannattavuuden ja taloudellisen aseman kehittymistä suhteessa aiempiin kuukausiin, edelliseen vuoteen tai esimerkiksi tavoitteisiin nähden.

Paras taloushallinto on taloushallinnon rutiinien osalta huomaamatonta, asiat vain hoituvat ilman mainittavaa ajankäyttöä. Jos yrittäjä joutuu kiinnittämään kovasti huomiota taloushallinnon rutiineihin ja käyttämään niihin aikaa, tämä on merkki siitä, että taloushallinnossa on kehittämisen varaa.

Taloudellisen informaation hyväksikäyttö

Parhaassa kuviteltavissa olevassa taloushallinnossa, taloudellisen informaation hyväksikäyttö nousee vahvasti esille. Yrittäjä käyttää aktiivisesti taloushallinnon tuottamaa informaatiota hyväksi taloutensa suunnittelussa ja päätöksenteossaan. Hänellä on erinomainen tuntuma yrityksensä talouteen; ”nuppineulakaan ei putoa” yrityksen taloudessa yrittäjän tätä huomaamatta. Kun yrittäjän tuntuma yrityksensä talouteen paranee, hänen intuitionsa yrityksen talouden johtamisessa alkaa toimia paremmin. Syntyy ahaa-elämyksiä ja oivalluksia, jotka voivat olla taloudellisesti todella merkittäviä.

Parhaassa kuviteltavissa olevassa taloushallinnossa, yrittäjällä on käytettävissään myös taloudenhallinnan asiantuntija, jolle on helppo soittaa ja keskustella yrityksen talouteen liittyvistä kysymyksistä.